αμπεριόμετρο

Μεταφράσεις

αμπεριόμετρο

ammeter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close