αμπερόμετρο

Μεταφράσεις

αμπερόμετρο

ammeter

αμπερόμετρο

амперметр
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close