αμπραγιάζ

Μεταφράσεις

αμπραγιάζ

embrayageclutch (ambra'jaz)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
εξάρτημα αυτοκινήτου πατάω αμπραγιάζ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close