αμυγδαλοειδής

Μεταφράσεις

αμυγδαλοειδής

amygdaloid
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close