αμυδρός

(προωθήθηκε από αμυδρή)
Μεταφράσεις

αμυδρός

(ami'ðros) αρσενικό

αμυδρή

(ami'ðri) θηλυκό

αμυδρό

dim, faint, indistinct, vagueaffaibli, confus, faible, flou, indistinctDIMDimעמוםDimDimDimDim희미한DIMDimDimDim (ami'ðro) ουδέτερο
επίθετο
1. ασαφής αμυδρή εντύπωση
2. ανεπαίσθητος, μικρός αμυδρή ελπίδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close