αμυδρότητα

Μεταφράσεις

αμυδρότητα

faintness, indistinctness

αμυδρότητα

confus, indistinct
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close