αμυντικός

(προωθήθηκε από αμυντική)
Μεταφράσεις

αμυντικός

(amindi'kos) αρσενικό

αμυντική

(amindi'ci) θηλυκό

αμυντικό

defensive, fullbackdéfensif (amindi'ko) ουδέτερο
επίθετο
1. σχετικός με την άμυνα αμυντική στρατηγική
2. αθλητισμός σχετικός με την άμυνα ομάδας αμυντικός παίκτης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close