αμυχή

Μεταφράσεις

αμυχή

scratch, graze, abrasion
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close