αμφίβιο

Μεταφράσεις

αμφίβιο

amphibian
ουσιαστικό ουδέτερο
ζώο της ξηράς και του νερού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close