αμφίεση

Μεταφράσεις

αμφίεση

attire, guise (am'fiesi)
ουσιαστικό θηλυκό
το ντύσιμο σε ειδική περίσταση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close