αμφίκοιλος

Μεταφράσεις

αμφίκοιλος

biconcave
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close