αμφιβάλω

Μεταφράσεις

αμφιβάλω

يَرْتاَبُ

αμφιβάλω

pochybovat

αμφιβάλω

tvivle

αμφιβάλω

zweifeln

αμφιβάλω

doubt

αμφιβάλω

dudar

αμφιβάλω

epäillä

αμφιβάλω

douter

αμφιβάλω

sumnjati

αμφιβάλω

dubitare

αμφιβάλω

疑う

αμφιβάλω

의심하다

αμφιβάλω

twijfelen

αμφιβάλω

tvile

αμφιβάλω

zwątpić

αμφιβάλω

duvidar

αμφιβάλω

сомневаться

αμφιβάλω

tvivla

αμφιβάλω

สงสัย

αμφιβάλω

kuşku duymak

αμφιβάλω

nghi ngờ

αμφιβάλω

疑惑
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close