αμφιδέξιος

Μεταφράσεις

αμφιδέξιος

ambidextrous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close