αμφιθυμία

Αναζητήσεις σχετικές με αμφιθυμία: αμφισημία
Μεταφράσεις

αμφιθυμία

ambivalence

αμφιθυμία

ambivalence
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close