αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία

Μεταφράσεις

αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία

bijection
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close