αμφιρρέπω

Μεταφράσεις

αμφιρρέπω

vacillate, waver
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close