αμφισβητήσιμος

Μεταφράσεις

αμφισβητήσιμος

controversial, disputable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close