αμφότεροι

Μεταφράσεις

αμφότεροι

both

αμφότεροι

كِلا

αμφότεροι

oba

αμφότεροι

begge

αμφότεροι

beide

αμφότεροι

ambos

αμφότεροι

molemmat

αμφότεροι

les deux

αμφότεροι

obojica

αμφότεροι

entrambi

αμφότεροι

両方の

αμφότεροι

양쪽의

αμφότεροι

beide

αμφότεροι

både

αμφότεροι

obaj

αμφότεροι

ambos

αμφότεροι

оба

αμφότεροι

båda

αμφότεροι

ทั้งสอง

αμφότεροι

her iki

αμφότεροι

cả hai

αμφότεροι

两者
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close