αμύνομαι

Μεταφράσεις

αμύνομαι

defend (a'minome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
αντιστέκομαι σε επίθεση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close