ανά

Μεταφράσεις

ανά

perلِكُلِّnaperproporperparpoa・・・につき...당perperprzezporиз расчета наperต่อbaşınacho mỗiלכל (a'na)
πρόθεση
δύο τη φορά Προχωρούσαμε ανά δύο.
οποιαδήποτε στιγμή Μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή!
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close