ανάδραση

Μεταφράσεις

ανάδραση

feedback

ανάδραση

feedback, rétroaction
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close