ανάδυση

Μεταφράσεις

ανάδυση

emergenceémergence出现появлениеהופעתemergereopkomstEntstehung出現出現fremkomstenظهور (a'naðisi)
ουσιαστικό θηλυκό
η πορεία από το βυθό στην επιφάνεια του νερού ανάδυση υποβρυχίου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close