ανάκλαση

Μεταφράσεις

ανάκλαση

reflectionreflektadoréflexionodbicie반사Reflexionreflectieriflessionerefleksioneftertankereflexeהשתקפותотражениеreflexiónสะท้อนreflexão (a'naklasi)
ουσιαστικό θηλυκό
φυσική όταν κύμα ή ακτινοβολία επιστρέφουν προς την πηγή τους η ανάκλαση του φωτός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close