ανάλογο

Μεταφράσεις

ανάλογο

analogue
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close