ανάλυση

Μεταφράσεις

ανάλυση

analysisanalizoanalyseAnalyseتـَحْليلanalýzaanalyseanálisisanalyysianalizaanalisi分析분석analyseanalyseanalizaanáliseанализanalysการวิเคราะห์çözümlemequá trình phân tích分析ניתוח分析анализ (a'nalisi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. μελέτη συστατικών ενός συνόλου χημική ανάλυση
2. λεπτομερής μελέτη ανάλυση των γεγονότων ανάλυση κειμένου
3. ιατρική εξέταση αναλύσεις αίματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close