ανάπαυση

Μεταφράσεις

ανάπαυση

restпочивка休息resto休息 (a'napafsi)
ουσιαστικό θηλυκό
ξεκούραση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close