ανάποδη κάθετος

Μεταφράσεις

ανάποδη κάθετος

obrácené lomítko

ανάποδη κάθετος

backslash

ανάποδη κάθετος

Backslash

ανάποδη κάθετος

backslash

ανάποδη κάθετος

barra invertida, reacción violenta

ανάποδη κάθετος

takakenoviiva

ανάποδη κάθετος

barre oblique inversée

ανάποδη κάθετος

obrnuta kosa crta

ανάποδη κάθετος

barra inversa

ανάποδη κάθετος

バックスラッシュ

ανάποδη κάθετος

백슬래시

ανάποδη κάθετος

schuine streepje achteruit

ανάποδη κάθετος

omvendt skråstrek

ανάποδη κάθετος

ukośnik

ανάποδη κάθετος

barra invertida

ανάποδη κάθετος

обратная косая черта

ανάποδη κάθετος

omvänt snedstreck

ανάποδη κάθετος

เครื่องหมาย มักใช้ในคอมพิวเตอร์

ανάποδη κάθετος

geriye yatık çizgi

ανάποδη κάθετος

dấu vạch chéo ngược

ανάποδη κάθετος

反斜线符号
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close