ανάσκελα

Μεταφράσεις

ανάσκελα

back, face up, supinesur le dos (a'nascela)
επίρρημα
με την πλάτη στο έδαφος ξαπλώνω ανάσκελα πέφτω ανάσκελα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close