ανάσταση

Μεταφράσεις

ανάσταση

résurrectionresurrectionresurrecciónAuferstehungالقيامة复活Zmartwychwstanie부활復活ВъзкресениеVzkříšeníresurrezioneRessurreição (a'nastasi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. η επιστροφή στη ζωή η ανάσταση του Χριστού
2. χριστιανική γιορτή
ευχή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close