ανάστημα

Μεταφράσεις

ανάστημα

height, stature, buildstature, tailleقامةestaturastaturresningStaturestatura (a'nastima)
ουσιαστικό ουδέτερο
το ύψος του σώματος Είναι μετρίου αναστήματος.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close