ανέκδοτο

Μεταφράσεις

ανέκδοτο

anecdote, jokekaskuanecdoteanekdot, fıkrażartbroma농담jokeшегаבדיחהscherzo笑话نكتةWitzskämtpiadavtip笑話 (a'nekðoto)
ουσιαστικό ουδέτερο
αστείο λέω ένα ανέκδοτο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close