ανίδεος

(προωθήθηκε από ανίδεη)
Μεταφράσεις

ανίδεος

(a'niðeos) αρσενικό

ανίδεη

(a'niðei) θηλυκό

ανίδεο

(a'niðeo) ουδέτερο
επίθετο
που δεν ξέρει τίποτα σχετικά Είμαι ανίδεος σε ιατρικά θέματα.
είμαι άσχετος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close