ανίψι

Μεταφράσεις

ανίψι

(a'nipsi)
ουσιαστικό ουδέτερο
ο ανιψιός ή η ανιψιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close