αναβολέας

Μεταφράσεις

αναβολέας

stirrup, stapes

αναβολέας

étrier
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close