αναβοσβήνω

Μεταφράσεις

αναβοσβήνω

(anavo'zvino)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ανάβω και σβήνω αναβοσβήνω τα φώτα του αυτοκινήτου

αναβοσβήνω

clignoterblink
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
η λάμπα αναβοσβήνει
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close