αναγγέλλω

Μεταφράσεις

αναγγέλλω

anonciannoncerประกาศ (anaŋ'ɟelo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κτ γνωστό αναγγέλλω το γάμο μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close