αναγκαστικά

Μεταφράσεις

αναγκαστικά

(anaŋgasti'ka)
επίρρημα
ελλείψει άλλης επιλογής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close