αναγνωριστικός

Μεταφράσεις

αναγνωριστικός

reconnaissance
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close