αναγνώριση

Μεταφράσεις

αναγνώριση

recognition, reconnaissanceerkenningriconoscimentoanerkendelsereconocimientoerkännandeпризнание인식Anerkennungпризнаване識別reconhecimentoالاعتراف识别認識reconnaissance (ana'ɣnorisi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. διαπίστωση αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων
2. παραδοχή αναγνώριση κράτους
3. δικαίωση σε αναγνώριση των προσπαθειών κάποιου
4. ομολογία αναγνώριση λάθους
5. νομικά επίσημη αποδοχή πατρότητας αναγνώριση παιδιού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close