αναγράφομαι

Μεταφράσεις

αναγράφομαι

(ana'ɣrafome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
σημειώνομαι H διεύθυνση αναγράφεται στο φάκελο. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στη συσκευασία.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close