αναγράφω

Μεταφράσεις

αναγράφω

record (ana'ɣrafo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
σημειώνω, γράφω σημείωση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close