αναγωγή

Μεταφράσεις

αναγωγή

reduction, reference
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close