αναδίδω

Μεταφράσεις

αναδίδω

emit, give off
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close