αναδασώνω

Μεταφράσεις

αναδασώνω

reforest, afforest
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close