αναδιοργάνωση

Μεταφράσεις

αναδιοργάνωση

reorganization

αναδιοργάνωση

réorganisation

αναδιοργάνωση

реорганизация
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close