αναδιοργανώνω

Μεταφράσεις

αναδιοργανώνω

reorganize, realignréorganiser (anaðjorɣa'nono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
οργανώνω κτ πάλι από την αρχή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close