αναδιόργωνω

Μεταφράσεις

αναδιόργωνω

يُعْيدُ تَنْظِيم

αναδιόργωνω

reorganizovat

αναδιόργωνω

reorganisere

αναδιόργωνω

umorganisieren

αναδιόργωνω

reorganize

αναδιόργωνω

reorganizar

αναδιόργωνω

järjestää uudelleen

αναδιόργωνω

réorganiser

αναδιόργωνω

reorganizirati

αναδιόργωνω

riorganizzare

αναδιόργωνω

再編成する

αναδιόργωνω

재조직하다

αναδιόργωνω

reorganiseren

αναδιόργωνω

omorganisere

αναδιόργωνω

zreorganizować

αναδιόργωνω

reorganizar

αναδιόργωνω

реорганизовывать

αναδιόργωνω

omorganisera

αναδιόργωνω

จัดระบบใหม่ให้ดีขึ้น

αναδιόργωνω

yeniden düzenlemek

αναδιόργωνω

tổ chức lại

αναδιόργωνω

改组
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close