αναδρομή

Μεταφράσεις

αναδρομή

recursion, retrospective, flashback (anaðro'mi)
ουσιαστικό θηλυκό
ανασκόπηση παλαιότερων γεγονότων αναδρομή στο παρελθόν
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close