αναδρομικός

Μεταφράσεις

αναδρομικός

retrospective
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close