αναθεματίζω

Μεταφράσεις

αναθεματίζω

curse, excommunicate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close